iura.be © 1999-2017 


Een advocaat wordt vergoed voor honoraria, gerechtskosten en kantoorkosten. Dit heet de "staat van ereloon en kosten", die gebruikelijk tussentijds aan de cliŽnt ter betaling aangeboden wordt.

De honoraria omvatten niet alleen de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, maar ook de vaste kosten van het kantoor, zoals aanschaf wetboeken, aansluiting op juridische databanken, huur kantoor, informatica en communicatie-infrastructuur. 
De honoraria worden, behoudens andersluidende overeenkomst, berekend volgens een tarief van 195,00 euro + 21 % btw per uur, met een minimum-schijf van 3 minuten (0,05 uur). Het is gebruikelijk om een voorafgaande provisie van 1.500,00 euro te betalen, dit alles naargelang de belangrijkheid, de urgentie, de moeilijkheid van het dossier.
Ingeval van procedure bepaalt de wet dat enkel een (klein) deel van het honorarium terugvorderbaar is op de verliezende partij in de vorm van een forfaitaire rechtsplegingsvergoeding.

De gerechtskosten (dagvaarding, griffierechten, betekening- en uitvoeringkosten, ...) worden afzonderlijk, aan kostprijs, in de staat opgenomen. 
Ingeval van procedure bepaalt de wet dat de gerechtskosten terugvorderbaar zijn op de verliezende partij.

Kantoorkosten zijn de secretariaat- en materiŽle kosten. Zij worden als volgt forfaitair aangerekend (bedragen te verhogen met 21 % btw): 
+ aanleg nieuw dossier, incl. aanleg informaticabestanden, ordenen gegevens: 55,00 euro
+ dossierkosten per begonnen jaar: 55,00 euro
+ dactylografie per blad zwart-wit: 12,00 euro
+ binnenlandse uitgaande fax: 1,00 euro per blad.
+ buitenlandse uitgaande fax: 1,00 euro per blad, meer toeslag volgens de duurtijd en afstand
+ binnenlandse/buitenlandse inkomende fax: 1,00 euro per blad
+ buitenlandse uitgaande telefoon: 5,00 euro  per oproep, meer toeslag volgens de duurtijd en afstand.
+ fotokopie (fotokopietijd inbegrepen): 0,50 euro per blad.
+ inscannen van beeld- of tekstmateriaal: 25,00 euro per scan.
+ verplaatsingen: honoraria per uur + 1,00 euro per kilometer.
+ secretariaatstaken zoals inventariseren, verplaatsingen naar griffie, materiŽle opzoeking, ...: 25,00 euro per uur.

Bankrekening 630-1900034-57 IBAN BE09 6301 9000 3457 - BIC BBRUBEBB

 

 

Honorarium Ľ

Publicaties Ľ

Balie Ľ

 

Vaast P.B. van Herreweghe
Advocaat
Meersstraat 92
B-9000 Gent
Belgium

Tel (++32) (0)484 24 96 96